استاندارد و گواهینامه ها

طراحان سازه باید علاوه بر طراحی تیرچه های خرپایی پاشنه بتنی بر اساس استاندارد ملی ایران ، آوردن نقشه های تیرچه در شیت جداگانه در نقشه های سازه ساختمان ، عینا عبارات ذیل را به صورت واضح و نمایان جهت رویت سهل و آسان سازندگان و مهندسان مجری و ناظر درج نمایند .

  1. استفاده از تیرچه دارای پروانه ی کاربرد علامت استاندارد الزامی می باشد .
  2. حداکثر گام مجاز زیگزاگ ها (فاصله ی ۲ جوش متوالی روی میلگرد فوقانی) ۲۰۰ میلی متر می باشد .
  3. کلیه ی اتصالات در میلگرد های زیرین و بالایی با زیگزاگ ها (میلگرد عرضی) در خرپای تیرچه ، باید فقط به یکی از روش های جوش نقطه ای ، جوش قوس الکتریکی با گاز محافظ (co2) و یا قلاب بافی انجام شود و روش جوشکاری با الکترود دستی پوشش دار ، مطلقا ممنوع می باشد.
  4. استفاده از تیرچه های خرپایی پاشنه سفالی (فندوله دار) اکیدا ممنوع می باشد.
  5. رده ی مقاومتی بتن پاشنه تیرچه باید حداقل c25 باشد .پیرو عقد تفاهم نامه فیمابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اداره ی کل استاندارد استان تهران ، به شماره ی ۲۵۸۱۷ مورخ ۹۵/۰۷/۱۳ ، مبنی بر استفاده از محصولات ساختمانی دارای پروانه ی کاربرد علامت استاندارد در امر ساخت و ساز و در راستای اجرای مقررات ملی ساختمان و تصویب نامه ی هیات محترم وزیران مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ و آیین نامه ی اجرایی آن صادره از استانداری تهران به شماره ی ۴۰۲۷۶/۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ و شماره ی ۷۹۴۹/۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ و نیز نامه ی استانداری تهران ۲۱۵۵۲/۴/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ ، کلیه ی تیرچه های مصرفی در ساخت و ساز شهری در استان تهران می بایست ، فقط از تولید کنندگان دارای پروانه ی کاربرد علامت استاندارد ، تامین گردد .مهندسان می توانند با مراجعه به صفحه ی اختصاصی کمیته ی استاندارد بر روی سایت نظام مهندسی ساختمان استان تهران به آدرس www.tceo.ir استاندارد ها < ابلاغیه ها و اخبار لازم را دریافت نمایند

به کانال تلگرام مهندسان عمران و سازه بپیوندید :
t.me/zemanjoist


بایگانی‌ها