معرفی نامه

جناب آقای بهمن حسین پورمقدم : مدیر کارخانه ی ضمان تیرچه

معرفی ضمان تیرچه

گروه فنی و مهندسی ضمان فعالیت خود را در زمینه ی تولید تیرچه و پیمانکاری سازه های ساختمانی از سال ۱۳۷۶ به صورت سنتی آغاز نموده است .سر انجام در راستای اهداف توسعه ی گروه ضمان و در پی صنعتی سازی سازه های ساختمانی در عصر جدید و به دنبال تاکید سازمان استاندارد ملی کشور و سازمان نظام مهندسی مبنی بر غیر استاندارد بودن تیرچه های سنتی در مقایسه با تیرچه های تولید شده به صورت صنعتی ، گروه ضمان در سال ۱۳۹۳ اقدام به تولید تیرچه ی استاندارد گردیده و در سال ۹۶ موفق به اخذ نشان استاندارد شد .

فعالیت های تولیدی و عمرانی گروه ضمان تاکنون ارائه گر پروژه های موفق بوده است. .

 


بایگانی‌ها