پروژه ها

پروژه ی آقای مهندس عسگری میدان ۵۹ نارمک

پروژه ی آقای مهندس شمس در خیابان طالقانی (اجرای با مصالح سقف تیرچه کرومیت )

پروژه ی آقای مهندس ایلخانی در کامرانیه ی تهران (۴۲ تن میلگرد مش بندی شده و ۳۸۷ متر بتون ریزی فونداسیون)
بایگانی‌ها